Systemy wodno-kanalizacyjne
Ogrzewanie podłogowe
Spłuczki

Rainplus

Rainplus®, najlepsze rozwiązanie radzenia sobie z deszczem.

Rainplus® jest systemem podciśnieniowego odprowadzania wody deszczowej z dachów budynków o średniej i dużej wielkości. System wykorzystuje wysokość budynków jako siłę napędową, która wraz z efektem ujemnego ciśnienia, umożliwia osiągnięcie dużych prędkości i maksymalnej efektywności odprowadzania wody.
Rainplus umożliwia zgromadzenie całej odprowadzonej wody w dowolnej części budynku, co pozwala na zainstalowanie najnowocześniejszych systemów gromadzenia wody deszczowej zgodnie z wymaganiami programu Green Buildings.

W skład systemu Rainplus® wchodzą specjalne, opatentowane wpusty, zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wytycznymi amerykańskiego standardu ASME A112.6.9. i europejskiego standardu EN 1253.

Wpusty te są połączone z rurami i kształtkami Valsir HDPE®, oraz są wyposażone w specjalne elementy umożliwiające ich montaż na dowolnym typie dachu i pokryciach hydroizolacyjnych.

Cechy doskonałości

Zalety Rainplus®

Zrównoważony Rozwój

System Rainplus® oraz HDPE produkowane są z materiałów, które mogą być całkowicie poddane recyklingowi i po zakończeniu swojej żywotności mogą być odzyskane. Stosowane procesy produkcyjne są efektywne energetycznie i mają niski wpływ na środowisko. Valsir przyjął zasady Green Building w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i ochrony zasobów naturalnych, rury i kształtki posiadają prestiżowy certyfikat Singapore Green Building.

Ekonomiczny

W porównaniu do systemów tradycyjnych Rainplus® wymaga mniejszej ilości wpustów dachowych i pozwala na znaczną redukcję średnicy rur, liczby złaczek i ilości rur spustowych. Dzięki temu zyskać można do 80% mniejsze zużycie rur pionowych i od 20 do 30% oszczędności na całym systemie.

Oszczędność miejsca

Wpusty dachowe są łączone do pojedynczych poziomych rur kolektora, które prowadzi się bez spadku, a rury spustowe są umieszczane w dowolnym miejscu na obwodzie budynku dzięki czemu unikamy kolizji instalacji.

Wysoka wydajność

Kiedy w rurach przepływ wynosi 100% pełnego przekroju w całym systemie, prędkość przepływu jest największa powodując samooczyszczanie się rurociągu.

Eco trwałość

Łatwość w kierowaniu rur do zbiorników magazynujących deszczówkę powoduje łatwiejsze jej ponowne wykorzystanie w systemach nawadniających, stawach przeciwpożarowych oraz zbiornikach do użytku niezdatnego do picia.

Oszczędność czasu i pracy

Poszczególne etapy montażowe systemu są przyspieszone ze względu na skrócony czas instalacji oraz na zmniejszoną ilość prac ziemnych.

Zwiększona elastyczność projektowania

Całkowita dowolność w umiejscowieniu rur spustowych oraz brak rur ingerujących w konstrukcje budynku daje większą elastyczność projektowania systemu podciśnieniowego.

Porównanie Rainplus z tradycyjnymi systemami

Znane są dwa typy systemów odprowadzania wód opadowych: system tradycyjny, nieprawidłowo nazywany grawitacyjnym i podciśnieniowy system Rainplus® określany także mianem pełnoprzelotowego.

Obydwa systemy wykorzystują siłę grawitacji, jednakże odbywa się to w całkowicie różny sposób. Skutkuje to różnicami w projektowaniu, obliczeniach i wydajności.

Tradycyjny system odwadniania

Tradycyjne systemy odwadniania mogą być stosowane do odprowadzania wód opadowych z dużych powierzchni, jednakże nie zapobiegają one przedostawaniu się powietrza do wnętrza instalacji. Z tego powodu są one projektowane na 20 lub 33% napełnienia przewodu (w zależności od przepisów obowiązujących w danym państwie), pozostałą część rury wypełnia spora ilość powietrza, stanowiąca 67% lub 80% jej przekroju.

Więcej

Rainplus® system odwadniania podciśnieniowego

System odwadniania podciśnieniowego Rainplus® posiada specjalne wpusty dachowe, które zawierają płytki anti-vortex zapobiegające tworzeniu się wirów co zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do rur. Wpusty przyłączone są za pomocą krótkich rur, o relatywnie małych średnicach, z poziomymi kolektorami które są umieszczone bezpośrednio pod dachem budynku.

Więcej

Rainplus®, jak to działa?

Rainplus® jest podciśnieniowym systemem odprowadzania wody deszczowej, ponieważ opiera się na tej samej zasadzie jak w syfonie. Syfon to w zasadzie rura w kształcie odwróconej litery U służąca do przelania płynu z jednego zbiornika do drugiego, znajdującego się poniżej.

Więcej

Zasada Bernoulliego

W dynamice płynów, zasada Bernoulliego stwierdza, że dla bezwirowego przepływu nieściśliwej cieczy, wzrost prędkości przepływu płynu odbywa się równocześnie ze spadkiem ciśnienia lub spadkiem przepływu płynu w energię potencjalną. Zasada Bernoulliego pochodzi od holendersko-szwajcarskiego matematyka Daniela Bernoulliego, który opublikował swoje zasady w książce Hydrodynamika w 1738.

Więcej

Rainplus®, zintegrowana technika

System Rainplus® wymaga zaawansowanego przygotowania technicznego w zakresie eksploatacji i kryteriów przepływu, aby zaprojektować i zbudować poprawnie wydajny i bezpieczny system podciśnieniowy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grawitacyjnych, zaawansowane przygotowanie techniczne jest konieczne, zarówno w fazie projektowania jak i budowy

Etapy przepływu

Wytyczne zawarte w europejskiej normie EN 1253 i amerykańskiej ASME A112.6.9 stanowią podstawę oceny wydajności podciśnieniowych systemów odwadniania i określają metody pomiaru natężenia przepływu w funkcji ilości wody na dachu oraz pozwalają na analizę poszczególnych kryteriów przepływu.

Etap 1

Przy umiarkowanym przepływie, tj. Na poziomie od 10% do 15% zaprojektowanej wartości intensywności opadów, wpust dachowy działa tak jak w przypadku systemów tradycyjnych, a przepływ jest określany mianem “grawitacyjnego”. W tym przypadku wewnątrz przewodów znajduje się podwyższona ilość powietrza.

Etap 2

Przy wypełnieniu przewodów na poziomie pomiędzy 10% a 15%, do 60%, przepływ wody jest nieciągły, a praca całego systemu waha się od grawitacyjnego do podciśnieniowego.

Na tym poziomie ilości opadów woda gromadząca się na dachu przykrywa płyty zabezpieczające przed tworzeniem się wirów wodnych we wpuście dachowym, co zapewnia brak przenikania powietrza do rur i uruchamia efekt podciśnieniowy. Powoduje to wzrost prędkości przepływu wody co sprawia, że poziom wody na dachu obiektu zaczyna się obniżać, a tym samym powietrze zasysane jest ponownie do przewodu i efekt syfonowy zostaje przerwany. Z tego powodu etap ten jest nazywany przepływem korkowym.

Etap 3

Gdy poziom wody osiąga od 60 do 95% projektowanych wartości intensywności opadów, rury są całkowicie wypełnione wodą choć pęcherzyki powietrza nadal przedostają się do instalacji. Ten etap nazywany jest przepływem pęcherzykowym i wyróżnia się dużą prędkością przepływu dzięki efektowi syfonowemu.

Etap 4

Kiedy przepływ osiąga ponad 95% projektowanej wartości intensywności opadów, efekt syfonowy działa z pełną wydajnością przy maksymalnej prędkości przepływu bez obecności pęcherzyków powietrza wewnątrz instalacji. Ten etap nazywa się “pełnym przepływem” i nie generuje hałasu i drgań w instalacji.

Elementy systemu

Wpusty i akcesoria

Jednym z kluczowych elementów systemu są wpusty Rainplus®, które zostały wykonane z uwzględnieniem wytycznych, narzuconych przez międzynarodowe normy EN 1253 i ASME A112.6.9.

Kit Overflow Rainplus®

Według obowiązującego prawa budowlanego każdy system odwadniania dachów powinien być wyposażony w awaryjne wpusty przelewowe, pozwalające na odprowadzenie wody gromadzącej się na dachu jeśli przekroczy ona określony w projekcie poziom.

Systemy mocowania

Valsir oferuje system mocowań oraz akcesoria do montażu sieci odwadaniania. System mocowania Rainplus®, składający się ze specjalnych kołnierzy połączonych z gwintowanym prętem i z odpowiednimi akcesoriami; został opracowany w taki sposób, aby wytrzymał siły powstające w wyniku termicznego kurczenia się i rozszerzania sieci odprowadzającej. Elementy mocowania dostępne są dla średnic w zakresie od 40 mm do 315 mm.

Rury i złączki

System Valsir HDPE do wykonywania instalacji podciśnieniowego odprowadzania wód opadowych jest dostępny w zakresie średnic od 40 mm do 315 mm i charakteryzuje się szeroką gamą złączek.

Rodzaje instalacji

Jeden system, różne typy instalacji

Instalacja w metalowej rynnie poprzez spawanie wpust Rainplus 110

Instalacja w metalowej rynnie nitami wpust Rainplus 110

Montaż z plastikową wodoszczelną membraną wpust Rainplus 110

Montaż z bitumiczną wodoszczelną membraną wpust Rainplus 110

Montaż z bitumiczną membraną hydroizolacyjną wpust Rainplus 56

Montaż z membraną hydroizolacyjną z tworzywa sztucznego wpust Rainplus 56

System stworzony z jakości

System Rainplus® składa się z wpustów dachowych, elementów mocujących, rur i złączek Valsir HDPE, oprogramowania do projektowania 3D oraz obliczeń.

Rury i kształtki Valsir HDPE są produkowane zgodnie z europejską normą EN 1519 i posiadają wiele ogólnoświatowych certyfikatów (CSTB, IIP, KIWA, SKZ, ETA, Lloyd’s Register, itp.).

Dzięki małemu ciężarowi oraz szerokiej gamie elementów, system Valsir HDPE to idealne rozwiązanie przy budowie podciśnieniowych instalacji odwadniania dachów płaskich.

System Valsir HDPE oferuje dużą swobodę montażu instalacji dzięki różnym technikom łączenia, takim jak zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Realizacje

Rainplus to innowacyjny system, który jest instalowany na całym świecie.

General Electric Oil & Gas

Perth (Australia)

Blue Route Mall

Kapsztad (RPA)

Renault

Novo Mesto (Słowenia)

Ikea

Sydney (Australia)

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz na to zgodę. OK