Systemy wodno-kanalizacyjne
Ogrzewanie podłogowe
Spłuczki

Porównanie Rainplus z tradycyjnymi systemami

Porównanie Rainplus z tradycyjnymi systemami

Znane są dwa typy systemów odprowadzania wód opadowych: system tradycyjny, nieprawidłowo nazywany grawitacyjnym i podciśnieniowy system Rainplus® określany także mianem pełnoprzelotowego.

Obydwa systemy wykorzystują siłę grawitacji, jednakże odbywa się to w całkowicie różny sposób. Skutkuje to różnicami w projektowaniu, obliczeniach i wydajności.

Tradycyjny system odwadniania

Tradycyjne systemy odwadniania mogą być stosowane do odprowadzania wód opadowych z dużych powierzchni, jednakże nie zapobiegają one przedostawaniu się powietrza do wnętrza instalacji. Z tego powodu są one projektowane na 20 lub 33% napełnienia przewodu (w zależności od przepisów obowiązujących w danym państwie), pozostałą część rury wypełnia spora ilość powietrza, stanowiąca 67% lub 80% jej przekroju.

W tradycyjnych systemach odwodnień dachów wpusty to proste “leje” zamontowane na pokryciu dachu i połączone do rur spustowych, których długość jest równa wysokości budynku, a kolektory wymagają spadku conajmniej 1% i są zwymiarowane na maksymalny wskaźnik wypełnienia równy 70%.

Kiedy rury kolektorowe są bardzo długie nie jest możliwe zapewnienie koniecznego mnimialnego spadku, ze względu na ograniczoną dostępną przestrzeń. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy zwiększenie średnicy rury, co powoduje wzrost kosztów instalacji.

Rainplus® system odwadniania podciśnieniowego

System odwadniania podciśnieniowego Rainplus® posiada specjalne wpusty dachowe które zawierają płytki anti-vortex zapobiegające tworzeniu się wirów co zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do rur. Wpusty przyłączone są za pomocą krótkich rur, o relatywnie małych średnicach, z poziomymi kolektorami które są umieszczone bezpośrednio pod dachem budynku.

Kolektor najczęściej instalowany jest w najwyższym możliwym miejscu i biegnie poziomo (nie jest wymagany spadek) aż do połączenia z rurą spustową. Rura spustowa łączy się z instalacją kanalizacyjną znajdującą się w ziemi, która przesyła wodę do zbiorników deszczówki lub sieci kanalizacji deszczowej.

Brak powietrza w instalacji pozwala na przepływ wody w warunkach całkowitego wypełnienia przewodu, dzięki czemu wykorzystywany jest cały przekrój rury, a prędkości przepływu są 10 razy większe niż w tradycyjnych systemach odwadniania.

Przepływ w tradycyjnym wpuście dachowym

W tradycyjnym systemie odwadniania dachu, wpusty nie zawierają żadnych elementów, które ograniczałyby tworzenie się wirów w płynącej przez nie wodzie, zasysających powietrze do wnętrza instalacji.

Przepływ we wpustach dachowych Rainplus®

Wpusty dachowe systemu Rainplus® dla zaprojektowanych wartości przepływu, zapobiegają przedostawaniu się powietrza do instalacji zapewniając w ten sposób pracę instalacji odwadniania z pełną wydajnością. Przy takich założeniach projektowanie może być oparte o równania ustalonego przepływu (zasada zachowania energii Bernoulliego)

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz na to zgodę. OK